Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
von Bonsdorff, adl.
von Bonsdorff, frih.
von Born, adl.
von Born, frih.
Bosin
Brakel
Brand
von Briskorn
Brummer A 112
Brummer A 268
Bruncrona
af Brunér
Brunow
Bruun, adl.
Bruun, frih.
von Burghausen
Bäck i Finland
von Böningh
Carpelan
Cedercreutz
Cederholm
Cederström
von Cederwald
Charpentier
von Christierson
Clementeoff
von Collan
Conradi
Creutz
Cronhjelm af Hakunge