Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Sackleen, adl.
Sackleen, frih.
Sanmark
Sass
von Schantz
Schatelowitz
Schauman
Schildt
von Schoultz
von Schrowe
Schulman
af Schulten, adl.
af Schultén, frih.
Schützercrantz
Segercrantz
Segerstråle
Silfverhjelm
Silfverswan
Snellman
Soisalon-Soininen
Spåre
Stackelberg
Standertskjöld-Nordenstam
Standertskjöld, adl.
Standertskjöld, frih.
Starck
af Stenhof
Stewen
Stewen-Steinheil
von Sticht