Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Falck
Falckenheim
Fellman A 275
Fellman A 279
Feuerstern
von Fieandt
Finckenberg
Fischer
Fleming af Liebelitz
Fock
Forbes
af Forselles, adl.
af Forselles, frih.
Forsman
Fraser
Fredensköld
Freedricksz
Freidenfelt
von Frenckell
von Friesendorff
af Frosterus
Furuhjelm
Furumarck