Publikationer

Adelskalendern

Sedan 1858 har Riddarhuset i Finland gett ut Finlands Ridderskaps och Adels kalender - i allmänhet kallad Adelskalendern. Publikationen är en utredning över de nu levande ätterna och det aktuella personbeståndet inom adeln och utkommer vart tredje år.

Som grund för Adelskalendern ligger det kontinuerliga arbetet med Ättartavlorna som utförs av riddarhusgenealogen och den aktiva medverkan ättemedlemmarna bidrar med för att materialet i kalendern i möjligaste mån skall vara aktuellt och korrekt.

Sedan 2001 ingår i Adelskalendern enhetligt utformade vapen, återgivna i fyrfärgstryck, såsom de ritades i slutet på 1800-talet. Dessa vackra vapensköldar får inleda presentationen av varje ätt.

Av Adelskalendern framgår det att Riddarhuset i Finland har sett 357 ätter introduceras. Av dessa fortlever i Finland 137 på manslinjen medan 6 ätter endast fortlever på kvinnolinjen. Av de 137 ätterna på manslinjen är 3 grevliga, 22 friherrliga och 112 adliga. Totalt upptar Adelskalendern uppgifter om 174 ätter. 

Ättartavlorna - pågående arbete

Under åren 1942–1965 utkom Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna redigerade av Tor Carpelan. Ättartavlorna utgör stamtavlor över de ätter som är inskrivna på Riddarhuset från den första kända stamfadern fram till idag.

En uppdatering av ättartavlorna har gjorts och arbetet omfattar fem delar. Arbetet har skett under ledning av riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg. Ättartavlor I A-D (2017), II E-H (2018), III I-P (2019), IV Q-S (2021) och V T-Ö (2022).

Publikationer till försäljning

Adelskalendern utkommer var tredje år. Den senaste volymen utkom i slutet av  2021 (Finlands Ridderskaps och Adels kalender 2022). Till försäljning finns också Adelskalendern 2019, 2016, 2013, 2010 och 2007.

Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna ätterna (red. Johanna Aminoff-Winberg) har utkommit 2017-2022 i uppdaterad och kompletterad form i fem delar.

Adeln och dess hus (red. Johanna Aminoff-Winberg 2013). Boken utkom i samband med riddarhusbyggnadens 150-årsjubileum. Här skildras både hur Finlands Riddarhus uppstod som institution och som byggnad. Boken ger också en inblick i lantdagens arbete, i den genealogiska verksamheten, liksom i välgörenhet och storslagna baler.

Gentes Finlandiae I-X har utkommit 1966–2007. Del VI och VII är slutsålda. Länk till pdf med innehållsförteckningar.

Georg Theodor Polychron Chiewitz 1815–1862 "innovatiivinen arkkitehtuurin ja rakentamisen monitaituri. Toimi Suomessa ja Ruotsissa" (2009). Endast på finska.

Publikationerna kan köpas i välsorterade bokhandlar. För närmare information gällande försäljning (pris, leverans) av publikationer kontakta amanuens@riddarhuset.fi.

Vårt Riddarhus - ättemedlemmarnas tidskrift

Sedan 2018 ger Riddarhuset ut tidskriften Vårt Riddarhus. Den innehåller information om Riddarhusets verksamhet och artiklar med anknytning till Ridderskapet och adelns kulturarv.

Tidskriften distribueras till samtliga ättemedlemmars hushåll i Finland och utkommer med ett nummer per år. Några av artiklarna går att läsa på startsidan (länk).  

Det finns möjlighet att annonsera i tidskriften. För mer information, vänligen kontakta riddarhuskamreraren Johan von Knorring, telefon +358 10 411 7265 eller e-post johan.vonknorring@riddarhuset.fi.