Ätter och vapen

357 ätter har introducerats på Finlands Riddarhus och av dessa fortlever i Finland 143 ätter fördelade på 3 grevliga, 24 friherrliga och 116 adliga ätter (Adelskalendern 2022). 

I ätte- och vapendatabasen finns kortfattad information om ätterna samt bild på respektive ätts vapen. 

För personbestånd hänvisar vi till Adelskalendern (presensmatrikel) och Ättartavlorna (historiskt personbestånd). Dessa publikationer finns till försäljning hos välsorterade bokhandlare och kan även rekvireras från Riddarhusets kansli via e-post till amanuens@riddarhuset.fi.  

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Adlercreutz
Adlerstjerna
Agricola
von Alfthan, frih.
von Alfthan, adl.
Aminoff, adl.
Aminoff, frih.
Aminoff, grev.
von Ammondt
Antell
Armfelt, adl.
Armfelt, frih.
Armfelt, grev.
Arppe
von Baumgarten
von Becker
Benzelstierna
Berg
Bergenheim, adl.
Bergenheim, frih.
Bergenstråle
Björkenheim
af Björkesten
af Björksten
von Blom
Blåfield
von Boehm
Boije af Gennäs, adl.
Boije af Gennäs, frih.
von Boisman