Finländska barockorkestern FiBO

17.12.2022 kl. 18.00 – 20.00

Biljetter: http://www.ticketmaster.fi

Pastoralmusiken utgör en viktig del av den italienska jultraditionen. Till dess karakteristiska drag hör de ljuva klangerna från säckpipor och rörbladsinstrument, samt en melodi som gungar i tretakt. Herdarna – pastori på italienska – musicerade på ängarna, och kring julen kom de in till byarna och städerna för att spela vid julkrubborna. Under barocken förflyttades element ur den folkliga traditionen till konstmusiken, och därför finns pastoralmusikens klangvärldar med i otaliga verk som anknyter till jultiden.

Under konserten firar Finländska barockorkestern Kristi födelsefest i italiensk anda, och på programmet finns julmusik av såväl bekanta som mera okända barocktonsättare.

Längd: 1 tim. 45 min (inkl. paus)