Nicolaij

Text
Ryska ministern i Köpenhamn friherre Paul von Nicolay naturaliserades som friherre i Finland 27.7.1822 och introducerades på riddarhuset 28.7.1828 under nr 30.
Ätten utdog på manslinjen 6.10.1919 samt helt och hållet 21.8.1943.
Släktens ursprung är omtvistat, men förmodligen var den hemma från Lybcek. Däreifrån har sedan släkten spritt sig vidare.
Ätten erhöll 10.4.1782 tyskt-romerskt riksadelsskap av kejsar Josef II och upphöjdes 13.10.1797 i ryskt friherrligt stånd.