Grotenfelt

Text
Majoren, sedermera överstelöjtnanten vid Karelska dragonregementet Nils Persson Groth till Örnevik i Jorois (Savolax) adlades 4.1.1677 och introducerades på Sveriges Riddarhus 8.11.1686 under nr 1032. Immatrikulering i Finland skedde 30.1.1818 under nr 76.
Ätten återvann representationsrätt vid Sveriges Riddarhus 14.11.1952.
Originalsköldebrevet är i privat ägo.