Suvut ja vaakunat

Suomen Ritarihuoneeseen on introdusoitu 357 sukua, joista Suomessa nykyään elossa olevasta 143:stä suvusta 3 on kreivillistä, 24 vapaaherrallista ja 116 aatelista sukua (Aateliskalenteri 2022).

Suvut ja vaakunat -tietokanta sisältää sekä suppeaa informaatiota suvuista että kunkin suvun vaakunakuvan.

Henkilötietojen osalta viittaamme Aateliskalenteriin (kaikki elossa olevat aatelissuvut jäsenineen) ja Ättartavlor-teossarjaan (aatelissuvut kautta historian). Näitä julkaisuja on myynnissä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa ja niitä voi myös tilata Ritarihuoneen kansliasta sähköpostitse osoitteesta amanuens@riddarhuset.fi.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Sackleen, aatelinen
Sackleen, vapaaherrallinen
Sanmark
Sass
von Schantz
Schatelowitz
Schauman
Schildt
von Schoultz
von Schrowe
Schulman
af Schultén, aatelinen
af Schultén, vapaaherrallinen
Schützercrantz
Segercrantz
Segerstråle
Silfverhjelm
Silfverswan
Snellman
Soisalon-Soininen
Spåre
Stackelberg
Standertskjöld-Nordenstam
Standertskjöld, aatelinen
Standertskjöld, vapaaherrallinen
Starck
af Stenhof
Stewen
Stewen-Steinheil
von Sticht