Suvut ja vaakunat

Suomen Ritarihuoneeseen on introdusoitu 357 sukua, joista Suomessa nykyään elossa olevasta 143:stä suvusta 3 on kreivillistä, 24 vapaaherrallista ja 116 aatelista sukua (Aateliskalenteri 2022).

Suvut ja vaakunat -tietokanta sisältää sekä suppeaa informaatiota suvuista että kunkin suvun vaakunakuvan.

Henkilötietojen osalta viittaamme Aateliskalenteriin (kaikki elossa olevat aatelissuvut jäsenineen) ja Ättartavlor-teossarjaan (aatelissuvut kautta historian). Näitä julkaisuja on myynnissä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa ja niitä voi myös tilata Ritarihuoneen kansliasta sähköpostitse osoitteesta amanuens@riddarhuset.fi.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
von Baumgarten
von Becker
Benzelstierna
Berg
Bergenheim, aatelinen
Bergenheim, vapaaherrallinen
Bergenstråle
Björkenheim
af Björkesten
af Björksten
von Blom
Blåfield
von Boehm
Boije af Gennäs, aatelinen
Boije af Gennäs, vapaaherrallinen
von Boisman
von Bonsdorff, aatelinen
von Bonsdorff, vapaaherrallinen
von Born, aatelinen
von Born, vapaaherrallinen
Bosin
Brakel
Brand
von Briskorn
Brummer A 112
Brummer A 268
Bruncrona
af Brunér
Brunow
Bruun, aatelinen