Bruun

234
Beskrivning
Verkliga statsrådet i rysk tjänst Teodor Bruun blev 2.7.1863 adlad och 12.9 s.å. introducerad på riddarhuset under nr 234. Ätten upphörde som adlig då den upphöjdes till friherrligt stånd 27.5.1883.