Clementeoff

132
Beskrivning
Rysk bojarätt från Ingermanland.

Adlad - eller naturaliserad -10.8.1680 och introducerad 1756 under nr 1956, utdöd i Sverige 1889.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 6.2.1818 under nr 132 och utdog där 1843 på manslinjen samt helt och hållet 4.6.1852.