de Besche

94
Beskrivning
Nederländsk adlig familj från Liège, vilken omkring sekelskiftet 1600 inkom till Sverige, där den gav upphov till inte mindre än fyra adliga på Sveriges riddarhus inskrivna ätter. Dessutom existerar oadlade släktgrenar i Norge som också anträffas i förra hälften av 1800-talet i Finland. Ingen av de adliga ätterna fortlever dock.

Ätten nr 1253, naturaliserad 24.11.1693, introducerad 1693 och utdog i Sverige 1921, blev immatrikulerad i Finland 5.2.1818 under nr 94. Den utslocknade 14.11.1861 på manslinjen och helt och hållet 21.2.1904.