De Carnall A071

71
Beskrivning
Inkom till Sverige från Kurland under Karl XII:s krig och uppges ha under namnet von Cardinal varit inskriven på riddarhuset i Mitau, men förekommer inte i Klingspors baltiska vapenbok.

Släkten adlades 21.11.1751 och introducerades 1752 på Sveriges riddarhus under nummer 1921 (B), där den utdog 1874. En medlem av ätten, generalmajoren Carl Constantin de Carnall upphöjdes 12.9.1772 i friherrligt stånd, men hann inte ta introduktion i denna värdighet. Hans son med samma namn bildade en egen ätt, då en gren av stamätten 1778 uppflyttades i dåvarande riddarklassen med nummer 1921 A.

Bägge ätterna immatrikulerades i Finland 7.2.1818. 1921A inskrevs under nr 71 och utdog 23.5.1836 på svärdssidan och helt och hållet 17.9.1875. 1921B inskrevs under nr 129, och utdog 13.1.1828.