de Carnall A129

129
Beskrivning
Den på Sverige riddarhus introducerade ätten de Carnall nr 1921B immatrikulerades 7.2.1818 under nr 129.

Se ätten de Carnall nr 71 för sambandet mellan ätterna!