de la Chapelle

47
Beskrivning
Ätten naturaliserades 18.1.1653 och introducerades 6.6.1654 under nr 584 vid Sveriges riddarhus.

Immatrikulering på riddarhuset i Finland skedde 7.2.1818 under nr 47. I Sverige utslockanade ätten 19.10.1823 och i Finland utslocknad den adliga ätten helt och hållet 1.8.1862.