de la Chapelle

39
Beskrivning
Överstelöjtnanten vid Skånska regementet till fot, Julius Richard de la Chapelle från Frankrike, naturaliserades 18.1.1653 och introducerades 6.6.1654 under nr 584.

Senatorn, lagmannen i Vasa lagsaga, riddarhussekreteraren, verkliga statsrådet, juris utriusque doktorn herr Albreckt Fredrik Richard de la Chapelle upphöjdes 25.3.1856 till friherre de la Chapelle och introducerades 9.5.1857.

Namnet uttalas 'döla∫apell.

Valspråk: Legibus colendis (slå vakt om lagarna).