Frosterus, af

249
Beskrivning
Biskopen i Kuopio stift, teologie doktorn Rudolf Valentin Frosterus' barn adlades för faderns förtjänster 29.4.1875 och introducerades 1.5.1876. Ätten härstammar från Lojo (Nyland) på 1500-talet.

Huvudmannaskapet för denna ätt är vilande.