Kothen, von

74
Beskrivning
Kaptenen, sedermera majoren vid Tavstehus läns infanteriregemente Matias Christoffer Kothen och hans broder, sedermera översten vid Jönköpings infanteriregemente Simon Gustav Kothen adlades 30.4.1681 och introducerades 7.10.1682 under nr 995.

Ätten immatrikulerades i Finland 1818. Den härstammar från Ösel i mitten av 1600-talet och ur ätten kommer den friherrliga ätten von Kothen.

Ätten utslocknade i Sverige 11.1.1947.

Valspråk: Vincet amor patriae (må fosterlandskärleken segra).