Platen, von

130
Beskrivning
Släktens ursprung kan spåras till ön Rügen, från vilken de i Sverige och Finland bosatta släktgrenarna härstammar och inkom efter westfaliska freden.

En gren naturaliserades i Sverige 21.11.1751 och introducerades 8.6.1752 med nr 1922. Denna ätt immatrikulerades 29.1.1818 under nr 130. Den återflyttade till Sverige 1868 och utdog på manslinjen 1.4.1868 samt  helt och hållet 14.4.1877 i Finland.