Schoultz, von

206
Beskrivning
Majoren och kommendanten på Svartholms fästning, hovrådet Carl Gustav von Schoultz naturaliserades 4.8.1840 och introducerades 10.10 samma år.

Ätten kom från Litauen till Sverige i början av 1700-talet.