Schultén, af

43
Beskrivning
Presidenten i Viborgs hovrätt, sedermera viceordföranden i justitiedepartementet, verkliga statsrådet, filosofie doktorn och juris utriusque kandidaten, herr Otto Reinhold af Schultén upphöjdes 24.4.1859 och introducerades 14.12 samma år som friherre.

Valspråk: Non sibi (osjälviskt).