Starck

18
Beskrivning
Gammal finsk frälsesläkt sedan medeltiden med hemvist i socknar i Nagu och Pargas. Ätten inskrevs som adlig på Sveriges Riddarhus 15.7.1634 under nr 222. Ätten fortlever på kvinnosidan men utslocknade på manssidan 4.3.2005.

En gren immatrikulerades i Finland 6.2.1818 men utslocknade 25.1.1895.