Toll A150

150
Beskrivning
Majoren vid Nylands infanteriregemente Carl Fredrik Toll naturaliserades 13.9.1772 och introducerades 9.5.1776 under nr 2078, sedermera 2078 C.

Ätten immatrikulerades i Finland 6.2.1818. Den härstammar från Ösel i slutet av 1500-talet och fortlever idag i Ryssland och Ukraina.

Huvudmannaskapet är vilande.