Willebrand, von

119
Beskrivning
Kaptenen vid Viborgs läns västra infanteriregemente Ernst Fredrik von Willebrand adlades 15.1.1676. Ätten introducerades 19.6.1731 under nr 1834 och immatrikulerades i Finland 30.1.1818.

Ätten härstammar från Perleburg i Brandenburg i mitten av 1500-talet och kom till Finland under stora nordiska kriget. Tre numera utdöda grenar har i Finland upphöjts i friherrlig värdighet.

Originalsköldebrevet finns i riddarhusarkivet.