Wrede af Elimä

2
Beskrivning
Ryttmästaren Henrik Wredes barn blev för faderns förtjänster naturaliserade och introducerade 1625 under nr 68 samt 1653 upphöjda och 1654 introducerade som friherrar under nr 44.

Ätten immatrikulerades i Finland 17.9.1818. Den är omnämnd i början av 1200-talet i grevskapet Arensberg (Westfalen) och kom till Livland på 1500-talet.

Grenar av ätten fortlever i Sverige.

Originalsköldebrevet finns i Sveriges riddarhusarkiv.