Wuorenheimo

276
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementet, överdirektören i överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, sedermera lantmarskalken, civilingenjören Erik Ossian Bergbom adlades 19.12.1903 och introducerades 28.7.1904.

Ätten härstammar från Björneborg i början av 1600-talet.