Yrjö-Koskinen

62
Beskrivning
Senatorn i ekonomiedepartementet, professorn i historia vid Alexanders-universitetet i Helsingfors, filosofie doktorn herr Georg Zakarias Forsman upphöjdes 16.6.1897 och introducerades 24.1.1898 som friherre.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten nr 227 Forsman.

Valspråk: Vapaa valpas vilpitön (fri vaksam uppriktig).