ADELSKALENDERN


Sedan 1858 har Riddarhuset i Finland utgivit "Finlands Ridderskaps och Adels kalender" - i allmänhet kallad Adelskalendern. Publikationen är i huvudsak en utredning över de nu levande ätterna och det aktuella personbeståndet inom adeln och den utkommer vart tredje år. Som grund för kalendern ligger det kontinuerliga arbetet med ättartavlorna, som utförs av riddarhusgenealogen, och den aktiva medverkan medlemmarna bidrar med för att materialet i kalendern i möjligaste mån skall vara aktuellt och korrekt.

Sedan 2001 ingår i kalendern enhetligt utformade vapen, återgivna i fyrfärgstryck, såsom de ritades i slutet på 1800-talet. Dessa vackra vapensköldar får inleda presentationen av varje ätt.

Av kalendern framgår det att Riddarhuset i Finland har sett 357 ätter introduceras och av dessa fortlever idag i Finland 148 på manslinjen. (Dessutom finns det 16 stycken som fortlever på kvinnolinjen).

Av de 148 på manslinjen är 4 grevliga, 25 friherrliga och 119 adliga.
Man kan köpa Adelskalendern i Riddarhusets kansli.